Polityka prywatności

Piknik Naukowy w Łukasiewicz – PORT dla rodzin z dziećmi

Polityka prywatności instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dalej jako „Łukasiewicz – PORT”)

Pliki Cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Łukasiewicz – PORT przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Najważniejsze pliki cookies, z jakich może korzystać nasza witryna:

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach Łukasiewicz – PORT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Łukasiewicz – PORT. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Łukasiewicz – PORT. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu.

Łukasiewicz – PORT nie odpowiada za politykę prywatności oraz politykę gromadzenia plików cookies serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest instytut Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (dalej: „Instytut”) z siedzibą we Wrocławiu, działający w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, będący państwową osobą prawną, posiadający osobowość prawną, działający na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, NIP: 894 314 05 23.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane w zakładce „KONTAKT”). Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: iod@port.lukasiewicz.gov.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław).

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne. Nie wyrażanie zgody nie może być podstawą Pana/Pani niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres obowiązywania umów, prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych, przedawnienia roszczeń i ochrony praw Łukasiewicz – PORT.

Łukasiewicz – PORT może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Łukasiewicz – PORT przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takiej sytuacji, prosimy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie Kontakt.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie na adres e-mail: iod@port.lukasiewicz.gov.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Łukasiewicz – PORT narusza przepisy RODO.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.