Luminescencja

Piknik Naukowy w Łukasiewicz – PORT dla rodzin z dziećmi

Opis aktywności

Zajęcia ze światłem w roli głównej, w trakcie których uczestnicy poznają świat luminoforów (w tym perowskitów i substancji organicznych). Warsztaty pozwolą na poznanie procesu luminescencji w praktyce.

Miejsce zbiórki

Budynek C 3.16 i 3.17

Liczba uczestników

10 osób

Czas trwania

15 min